Dokumenti

Na ovoj stranici možete pronaći pravna akta i dokumente vezane za ustanovu:

Cenovnik usluga

Na sednici Upravnog odbora održanoj 24.04.2017. usvojen je Cenovnik usluga u Javnoj ustanovi “Sportski objekti” Zrenjanin.