Return to Profil naručioca

Javne nabavke

 

Završene nabavke 

04.05.2023.
Radovi na zameni postojeće rasvete, novom energetski efikasnom rasvetom u hali sportova “Kristalna dvorana” u Zrenjaninu

26.04.2023.
Nabavka hemijskih sredstava za održavanje kvaliteta vode na bazenima u Zrenjaninu

21.02.2023.
Nabavka električne energije

27.01.2023.
Nabavka prirodnog gasa

17.02.2022.

Nabavka električne energije

26.01.2022.

Nabavka prirodnog gasa

29.01.2021.

Nabavka prirodnog gasa

26.01.2021.

Nabavka električne energije

24.01.2020.

Nabavka prirodnog gasa

20.01.2020.

Nabavka električne energije

14.01.2019.

Nabavka električne energije

15.01.2019.

Nabavka prirodnog gasa

18.01.2018.

Nabavka električne energije

22.01.2018.

Nabavka prirodnog gasa

07.11.2017.

Nabavka i montaža teleskopskih tribina za halu sportova “Medison” u Zrenjaninu

31.01.2017.

Nabavka električne energije

27.01.2017.

Nabavka prirodnog gasa

01.02.2016.

Nabavka električne energije

25.01.2016.

Nabavka prirodnog gasa

26.10.2015.

Izgradnja postrojenja solarnih kolektora na SRC Jug Bazeni Zrenjanin

23.4.2015.

Radovi na opšivci krova i postavljanju oluka na hali sportova Medison

23.4.2015.

Nabavka prirodnog gasa

19.02.2015.

Nabavka prirodnog gasa

12.02.2015.

Nabavka naftnih derivata za potrebe Javne ustanove “Sportski objekti” Zrenjanin

26.01.2015.

Nabavka električne energije za objekte iz nadležnosti Javne ustanove “Sportski objekti” Zrenjanin

22.9.2014.
Radovi na opšivanju krova sa tri strane i postavljanju oluka sa zadnje strane hale sportova Medison

11.6.2014.
Rekonstrukcija poda-parketa u hali sportova Medison

11.3.2014
Usluga održavanja higijene Hale sportova Kristalna dvorana i Medison

16.01.2014.
Nabavka električne energije za objekte iz nadležnosti Javne ustanove “Sportski objekti” Zrenjanin

26.8.2013.
Radovi na opšivanju krova i postavljanju oluka na prednjoj strani hale sportova