Kontakt

Javna ustanova “Sportski objekti”
Karađorđev trg bb, Zrenjanin

PIB: 106924376 | Matični broj: 08924082

023/535-280
023/535-283
office@sportskiobjekti.com

Direktor
Danijel Šebez
023 533 783
direktor@sportskiobjekti.com

Pomoćnik direktora
Milan Piperski
milan.piperski@sportskiobjekti.com

Rukovodilac Službe pravnih, kadrovskih, administrativnih i opštih poslova
Jasmina Milankov
 jasmina.milankov@sportskiobjekti.com

Rukovodilac Službe finansijskih i računovodstvenih poslova
mr Zorica Zubac Gavrilo
finansije@sportskiobjekti.com

Rukovodilac Službe za sport
Marko Stanojčić
info@sportskiobjekti.com

Rukovodilac Službe poslova investicionog i tehničkog održavanja, bezbednosti i zaštite
Borislav Nuhanović

Rukovodilac Službe poslova za odnose sa javnošću i marketing
Zlatana Ankić
zlatana.ankic@sportskiobjekti.com

Sportsko-rekreativni centar "Jug Bazen"
Jovana Trajkovića 48
023/544-180 Biletarnica
023/522-522 Kancelarija

koordinator objekta
Dragan Bogdanović
bazen@sportskiobjekti.com
Hala sportova “Medison”
Karađorđev trg bb

koordinator objekta
Stefan Atanacković
medison@sportskiobjekti.com
Hala sportova “Kristalna dvorana”
Karađorđev trg bb
023/535-280

koordinator objekta
Miroslav Šarić
medison@sportskiobjekti.com
Dom borilačkih sportova
Miroslava Tirše 1

koordinator objekta
Stefan Atanacković
Sportsko-rekreativni centar “Partizan”
Beogradska 15
023/510-526

koordinator objekta
Nikola Gašić
srcpartizan@sportskiobjekti.com
Sportski centar “Mala Amerika” - Vojni stadion
Stevice Jovanovića 48

koordinator objekta
Pavle Novaković
063 354 271
Gradski stadion
Karađorđev trg 100
023/533-783

koordinator objekta
Predrag Luburić