Kontakt

Javna ustanova “Sportski objekti”
Karađorđev trg bb
Zrenjanin

PIB: 106924376
Matični broj: 08924082
tel: 023/535-280
fax: 023/535-283
info@sportskiobjekti.com

 • Direktor
  Bojan Mijatov
  tel. 023 533 783
  e-mail: direktor@sportskiobjekti.com
 • Pomoćnik direktora
  Milan Piperski
  mob. 063 508 162
  e-mail: milan.piperski@sportskiobjekti.com
 • Sekretar ustanove
  Ljubica Bađin Živković
  mob. 069 502 7405
  e-mail: seka@sportskiobjekti.com
 • Rukovodilac službe održavanja sportskih objekata
  Borislav Nuhanović
  mob. 063 502 596
 • Rukovodilac službe za ekonomske i finansijske poslove
  mr Zorica Zubac
  mob. 062 502 499
  e-mail: finansije@sportskiobjekti.com
 • Rukovodilac službe za marketing i opšte poslove
  Marko Stanojčić
  mob. 063 502 680
  e-mail: info@sportskiobjekti.com
 • Rukovodilac službe za javne odnose
  Zlatana Ankić
  mob. 060 222 6602

 

 

Sportsko-rekreativni centar “Jug Bazen”
Jovana Trajkovića 48
tel: 023/544-180
tel/fax: 023/522-522

koordinator objekta
Dragan Bogdanović
bazen@sportskiobjekti.com

Radno vreme zatvorenog bazena je svakodnevno od 11 do 18,30 časova.

 

Hala sportova “Medison”
Karađorđev trg 100

koordinator objekta
Bogoljub Varićak
mob: 069 502 7411
medison@sportskiobjekti.com

 

 

Hala sportova “Kristalna dvorana”
Karađorđev trg bb
tel: 023/535-280
fax: 023/535-283

koordinator objekta
Momir Rnić
mob: 063 502 381
momir.rnic@sportskiobjekti.com

 

Dom borilačkih sportova
Miroslava Tirše 1
tel/fax: 023/511-256

koordinator objekta
Željko Mojsin
mob: 069 502 7404
zeljko.mojsin@sportskiobjekti.com

 

 

Sportsko-rekreativni centar “Partizan”
Beogradska 15
tel/fax: 023/510-526

koordinator objekta
Čedo Novčić
mob: 060 222 6603
srcpartizan@sportskiobjekti.com

 

 

Sportski centar “Mala Amerika” – Vojni stadion
Stevice Jovanovića 48

koordinator objekta
Petko Popović
mob: 063 354 271

 

 

 

Gradski stadion
Karađorđev trg bb
tel/fax: 023/533-783

koordinator objekta
Predrag Luburić
mob: 060 222 6604