Kontakt

Javna ustanova “Sportski objekti”
Karađorđev trg bb, Zrenjanin

PIB: 106924376 | Matični broj: 08924082

023/535-280
023/535-283
office@sportskiobjekti.com

Direktor
Danijel Šebez
023 533 783
direktor@sportskiobjekti.com

Pomoćnik direktora
Milan Piperski
milan.piperski@sportskiobjekti.com

Rukovodilac Službe pravnih, kadrovskih, administrativnih i opštih poslova
Ljubica Bađin Živković
069 502 7405
seka@sportskiobjekti.com

Rukovodilac Službe finansijskih i računovodstvenih poslova
mr Zorica Zubac Gavrilo
062 502 499
finansije@sportskiobjekti.com

Rukovodilac Službe za sport u ustanovi
Marko Stanojčić
063 502 680
info@sportskiobjekti.com

Rukovodilac Službe poslova investicionog i tehničkog održavanja, bezbednosti i zaštite
Borislav Nuhanović
063 502 596

Rukovodilac Službe poslova za odnose sa javnošću i marketing
Zlatana Ankić
060 222 6602
zlatana.ankic@sportskiobjekti.com

Sportsko-rekreativni centar "Jug Bazen"
Jovana Trajkovića 48
023/544-180 Biletarnica
023/522-522 Kancelarija

koordinator objekta
Dragan Bogdanović
bazen@sportskiobjekti.com
Hala sportova “Medison”
Karađorđev trg bb

koordinator objekta
Miroslav Šarić
069 502 7410
medison@sportskiobjekti.com
Hala sportova “Kristalna dvorana”
Karađorđev trg bb
023/535-280

koordinator objekta
Miroslav Šarić
069 502 7410
medison@sportskiobjekti.com
Dom borilačkih sportova
Miroslava Tirše 1
023/511-256

koordinator objekta
Željko Mojsin
069 502 7404
zeljko.mojsin@sportskiobjekti.com
Sportsko-rekreativni centar “Partizan”
Beogradska 15
023/510-526

koordinator objekta
Čedo Novčić
060 222 6603
srcpartizan@sportskiobjekti.com
Sportski centar “Mala Amerika” - Vojni stadion
Stevice Jovanovića 48

koordinator objekta
Petko Popović
063 354 271
Gradski stadion
Karađorđev trg 100
023/533-783

koordinator objekta
Predrag Luburić
060 222 6604