Kontakt

Javna ustanova “Sportski objekti”
Karađorđev trg bb
Zrenjanin

PIB: 106924376
Matični broj: 08924082
tel: 023/535-280
fax: 023/535-283
office@sportskiobjekti.com

Direktor
Bojan Mijatov
tel. 023 533 783
e-mail: direktor@sportskiobjekti.com

Pomoćnik direktora
Milan Piperski
mob. 063 508 162
e-mail: milan.piperski@sportskiobjekti.com

Rukovodilac Službe pravnih, kadrovskih, administrativnih i opštih poslova
Ljubica Bađin Živković
mob. 069 502 7405
e-mail: seka@sportskiobjekti.com

Rukovodilac Službe finansijskih i računovodstvenih poslova
mr Zorica Zubac Gavrilo
mob. 062 502 499
e-mail: finansije@sportskiobjekti.com

Rukovodilac Službe za sport u ustanovi
Marko Stanojčić
mob. 063 502 680
e-mail: info@sportskiobjekti.com

Rukovodilac Službe poslova investicionog i tehničkog održavanja, bezbednosti i zaštite
Borislav Nuhanović
mob. 063 502 596

Rukovodilac Službe poslova za odnose sa javnošću i marketing
Zlatana Ankić
mob. 060 222 6602
e-mail: zlatana.ankic@sportskiobjekti.com

Sportsko-rekreativni centar “Jug Bazen”
Jovana Trajkovića 48
tel: 023/544-180
tel/fax: 023/522-522

koordinator objekta
Dragan Bogdanović
bazen@sportskiobjekti.com

Hala sportova “Medison”
Karađorđev trg bb

koordinator objekta
Miroslav Šarić
mob: 069 502 7410
medison@sportskiobjekti.com

Hala sportova “Kristalna dvorana”
Karađorđev trg bb
tel: 023/535-280

koordinator objekta
Momir Rnić
mob: 063 502 381
momir.rnic@sportskiobjekti.com

Dom borilačkih sportova
Miroslava Tirše 1
tel/fax: 023/511-256

koordinator objekta
Željko Mojsin
mob: 069 502 7404
zeljko.mojsin@sportskiobjekti.com

Sportsko-rekreativni centar “Partizan”
Beogradska 15
tel/fax: 023/510-526

koordinator objekta
Čedo Novčić
mob: 060 222 6603
srcpartizan@sportskiobjekti.com

Sportski centar “Mala Amerika” – Vojni stadion
Stevice Jovanovića 48

koordinator objekta
Petko Popović
mob: 063 354 271

Gradski stadion
Karađorđev trg 100
tel/fax: 023/533-783

koordinator objekta
Predrag Luburić
mob: 060 222 6604