Javne nabavke

 

Završene nabavke

18.01.2018.

Nabavka električne energije

 

22.01.2018.

Nabavka prirodnog gasa

 

07.11.2017.

Nabavka i montaža teleskopskih tribina za halu sportova “Medison” u Zrenjaninu

 

31.01.2017.

Nabavka električne energije

 

27.01.2017.

Nabavka prirodnog gasa

 

01.02.2016.

Nabavka električne energije

 

25.01.2016.

Nabavka prirodnog gasa

 

26.10.2015.

Izgradnja postrojenja solarnih kolektora na SRC Jug Bazeni Zrenjanin

 

23.4.2015.

Radovi na opšivci krova i postavljanju oluka na hali sportova Medison

 

23.4.2015.

Nabavka prirodnog gasa

 

19.02.2015.

Nabavka prirodnog gasa

 

12.02.2015.

Nabavka naftnih derivata za potrebe Javne ustanove “Sportski objekti” Zrenjanin

 

26.01.2015.

Nabavka električne energije za objekte iz nadležnosti Javne ustanove “Sportski objekti” Zrenjanin

 

22.9.2014.
Radovi na opšivanju krova sa tri strane i postavljanju oluka sa zadnje strane hale sportova Medison

 

11.6.2014.
Rekonstrukcija poda-parketa u hali sportova Medison

 

11.3.2014
Usluga održavanja higijene Hale sportova Kristalna dvorana i Medison

 

16.01.2014.
Nabavka električne energije za objekte iz nadležnosti Javne ustanove “Sportski objekti” Zrenjanin

 

26.8.2013.
Radovi na opšivanju krova i postavljanju oluka na prednjoj strani hale sportova