Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora J.U. “Sportski objekti”

U Službenom listu Grada Zrenjanina broj 22 od 06.07.2012. godine objavljena su Rešenja o razrešenju dužnosti direktora Javne ustanove “Sportski objekti” Zrenjanin i Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove “Sportski objekti” Zrenjanin.
Za vršioca dužnosti direktora JU “Sportski objekti” imenovan je Branislav Petrin.

Služeni list Grada Zrenjanina broj 22 možete pogledati na ovom linku.