Solarni paneli na hali Medison

Prošle nedelje pušteni su rad solarni paneli postavljeni na krovu hale Medison. Dobijena energija se koristi za zagrevanje sanitarne vode u objektu.

Solarna postrojenja su sa ekološke strane gledano, najčistija postojenja što se tiče korišćenja dodatnih energenata u svom funkcionisanju.
Svi ostali vidovi obnovljivih izvora energije iziskuju angažovanje drugih energenata za svoje korišćenje.

Solarni toplotni sistemi kao što je ovaj postavljen na Medisonu, koristi minimalnu količinu el. energije za rad pumpi za cirkulaciju sistema čija snaga se meri sa 800-2000 wati što je u odnosu na sve ostale sisteme zanemarljivo.
Sistem raspolaže sa 30 kolektora što realno daje prosečan kapacitet od 300 kwh dnevno.
Po statistikama za ovaj deo Srbije raspolažemo sa oko 300 sunčanih dana godišnje pa se zaključuje da,
u odnosu na dosadašnju potrošnju, ovaj sistem bi trebao da napravi uštedu od oko 600.000,00 dinara na godišnjem nivou.
Ovaj sistem zadovoljava kompletne potrebe za potrošnjom sanitarne vode Medisona.
Takođe veoma je bitno što se sistem može dodatno opteretiti, obzirom da raspolaže većim kapacitetom od dosadašnje potrošnje. U budućnosti je moguće spajanje sa Kristalnom dvoranom čime bi se pokrile potrebe obe dvorane za sanitarnom vodom i ostvarila još veća ušteda.