Poziv za podnošenje ponuda

javne-nabavkeJavna ustanova “Sportski objekti” Zrenjanin je objavila poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti: Rekonstrukcija poda-parketa u hali sportova Medison.

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti sa Portala javnih nabavki ili sa naše stranice Javne nabavke.