Poziv za podnošenje ponuda

javne-nabavkeJavna ustanova “Sportski objekti” Zrenjanin je objavila poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku predmeta javne nabavke: Usluga održavanja higijene Hale sportova Kristalna dvorana i Medison

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti sa Portala javnih nabavki ili sa naše stranice Javne nabavke