↑ Return to Kontakt

Organizaciona struktura

  • V.D. Direktora ustanove

Bojan Mijatov
tel. 023 533 783
e-mail: direktor@sportskiobjekti.com

  • Sekretar ustanove

Ljubica Bađin Živković
mob. 069 502 7405
e-mail: seka@sportskiobjekti.com

  • Rukovodilac službe održavanja sportskih objekata

Borislav Nuhanović
mob. 063 502 596
e-mail: info@sportskiobjekti.com

  • Rukovodilac službe za ekonomske i finansijske poslove

mr Zorica Zubac
mob. 062 502 499
e-mail: finansije@sportskiobjekti.com

  • Rukovodilac službe za marketing i opšte poslove

Marko Stanojčić
mob. 063 502 680
e-mail: info@sportskiobjekti.com