Organizacija sindikata

Dokumenti vezani za Organizaciju sindikata Javne ustanove “Sportski objekti”

Poziv za Skupštinu
Zapisnik sa izborne skupštine
Izveštaj o radu
Izveštaj nadzornog odbora
Finansijski presek – Prihodi
Finansijski presek – Rashodi
Statut SSSS 2015
Pravila OSJU